Paardenhotel

Paardencoaching

Paardencoaching d.m.v. de inzet van paarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Er wordt gewerkt vanuit een eigen visie en werkwijze die een duidelijke en praktische vertaalslag zijn van de ervaring met het paard naar het dagelijks leven en werksituatie. De paardencoaches werken dicht op de essentie en sluiten aan bij de deelnemer en natuur van het paard. Door de reflecterende kwaliteit van paarden wordt coaching met paarden vaak omschreven als ’het paard als spiegel’. Het mooie van een spiegel is dat het kaatst wat het ontvangt, zonder dat een oordeel dat vertroebelt.

Paardencoaching.nu